Gastrotrend | Gastro zariadenia na mieru - chladiace vitríny, chladené pulty, bary, stoly...

Bary a gastrozariadenia na mieru
a podľa požiadaviek zákazníka
"Výroba gastrozariadení na mieru"

Teplé vitríny a pulty

Zabudovaná teplá vitrína.

Zabudovaná teplá vitrína, Gastrocentrum Senica

Teplý výdajný pult.

Teplý výdajný pult, Gastrocentrum Senica

Mini kuchyňa

Minikuchyňa, reštaurácia Šajdíkove Humence
2x fritéza, kontaktný ohrev jedál. Dole sa nachádza odpadkový kôš, ohrev tanierov a zásuvky na náradie.

Teplé výdajné pulty

Vyrobíme podľa podľa požiadavky zákazníka

Vodný ohrev jedál

Vyrobíme podľa podľa požiadavky zákazníka