Gastrotrend | Gastro zariadenia na mieru - chladiace vitríny, chladené pulty, bary, stoly...

Bary a gastrozariadenia na mieru
a podľa požiadaviek zákazníka
"Výroba gastrozariadení na mieru"

Samoobslužné a výdajné pulty

Samoobslužná výdajná linka vyrobená pre Gastrocentrum Senica.

Samoobslužná chladiaca vaňa.

Dole sa nachádzajú dve chladiace zásuvky.

Chladiace samoobslužné vitríny.