Gastrotrend | Gastro zariadenia na mieru - chladiace vitríny, chladené pulty, bary, stoly...

Bary a gastrozariadenia na mieru
a podľa požiadaviek zákazníka
"Výroba gastrozariadení na mieru"

Chladené pulty a stoly

Chaledené pulty Duran

Pohľad od zákazníka: vrchná chladená doska so sklenenou nádtavbou a držiak tašiek. Z vysoko leštenej antikory.
Pohľad zo strany obsluhy: Pod chladenými doskami sú chladené priestory.

Chladiaci pracovný stôl

3x dvierka. Hore sa nachádza odkladacia polica so svetlom.

Chladiaci pracovný stôl s chladiacou vaňou na prílohy

3x šuplík, dvierka s táckami na polotovary. V norme GN 1/1.

Chladiace pracovné stoly

Vyrobíme podľa požiadavky zákazníka.